Bliss-Garment

Consciousness and Awareness

De kleding van Bliss-Garment maakt deel uit van de Movement for Balance

Op het rugpand van het T-shirt is een symbool gezeefdrukt bestaande uit de Zon, het ZIN URU © symbool en de Maan. De verfstof gebruikt voor de zeefdruk is Oekotex-Goedgekeurd voor dragen op de huid.

Het ZIN URU © symbool vertegenwoordigd de volgende waarden:

 • de stem van het hart
 • de wedergeboorte van de menselijke spirit, voor bewustwording om ons leven te veranderen, op dit moment
 • bescherming, bewustwording, vrijheid en innerlijk werk
 • versterken en verdere ontwikkeling van de persoonlijke identiteit
 • het bouwen aan een nieuw systeem gebaseerd op liefde, respect, waarheid en transparantie
 • faciliteren van de innerlijke shift
 • brengt duidelijkheid en richting in je huidige leven

 • Het hart is de zetel van je sacred onafhankelijke spirit.

  Het effect van de zeefdruk op de rug is als volgt:
 • assistentie met de kwantum shift
 • assistentie met de innerlijke shift
 • balans van de sacred masculine en sacred feminine energieën
 • de ZON maakt een connectie met de hemelen
 • het ZIN URU © symbool zal het hart openen
 • de MAAN zorgt voor gronding

 • Gebruik :Het T-shirt of de andere aangeboden kleding van Bliss-Garment is uitermate geschikt tijdens meditaties, energie oefeningen, zoals de BTC-Butterfly, Tai Chi, Chi Gong, Yoga en andere technieken die werken aan innerlijke groei.

  Eigendom zeefdruk:
 • ZIN URU © symbool, eigendom van Aurora
 • ZON en MAAN gebruik van Free Stcok Image gemodificeerd door Willem Dirk Peeters
 • Zonder voorafgaande toestemming van de bovenstaande rechthebbenden mag het zeefdruk ontwerp niet gekopieerd worden en gebruikt worden voor producten die niet afkomstig zijn van Bliss-Garment. Voor vragen kunt u kontakt opnemen met Intragent.

 • Leverancier :De artikelen zoals T-shirt, Hoodies etc. gebruikt als basis voor de Bliss-Garment collectie wordt gefabriceerd / verkocht door Continental Clothing, lid van de Fair Wear Foundation. De Viscose komt van 100% Bamboe Cellulose.


  The garments of Bliss-Garment are part of the Movement for Balance

  On the back of the T-shirt there is a screen-print consisting out of the SUN, the ZIN URU © symbol and the MOON. For the workings of the screen-print we kindly point you to the page Screenprint. The dye used for the screen-print is Oekotex-approved for contact with the skin.

  The ZIN URU © symbol represents the following:

 • the voice of the heart
 • the rebirth of human spirit, for awareness to change our life, right now
 • protection, awareness, freedom and nobility
 • personal sense of identity
 • building a new system base on love, respect, truth and transparency
 • facilitation of an internal shift
 • brings clarity and direction into our life

 • The heart is the seat of our sacred sovereign spirit.

  The effect of the print is as follows:
 • assistance in the quantum shift
 • assistance in the internal shift
 • balance of sacred masculine and sacred feminine energies
 • the SUN will make a connection to the heavens
 • the ZIN URU © will open the heart
 • the MOON will ground you

 • Usage : The T-shirt or other offered garments from Bliss-Garment are extremely useful for activities like meditation, energy eexercises like the BTC-Butterfly, Tai Chi, Chi Gong, Yoga and other techniques workings on internal growth.

  Property screen-print:
 • ZIN URU © symbole, property of Aurora
 • SUN and MOON usage of Free Stock Image modified by Willem Dirk Peeters
 • Without prior written notice of above mentioned entitled parties it is not allowed to copy, usage etc. of the screen-print design for products which do not belong to the Bliss-Garment collection. For questions you can contact Intragent.

 • Supplier : The articles, like T-shirt, Hoodies etc. used as base for the Bliss-Garment collection are manufactured / sold by Continental Clothing, member of the Fair Wear Foundation. The Viscose is derived from 100% Bamboo Cellulose.