Bliss-Garment

Consciousness and Awareness

De kleding van Bliss-Garment maakt deel uit van de Beweging voor Balans.

De zeefdruk op de rug is zo geplaatst dat het de ruggenwervel volgt, aspecten van Cranio Sacraal (Vegus zenuw punt), waar honderden biologische chemische punten zijn, worden hier gevolgd en zorgt voor de vereiste balans.

De Zon, het Zin Uru-symbool en de Maan werken harmonieus samen om deze balans te creëren welke op dit moment in tijd nodig is. De Zon en de Maan zijn onderdeel van Natural Law en volgt de cycle van leven, dood en transformatie. Deze balans wordt door de dragers op verschillende manieren geïnterpreteerd en ervaren, sommige zullen een tinteling voelen, ander rust, helderheid, healing van bijvoorbeeld de rugwervel sommige zullen energized zijn. Dit is compleet afhankelijk wat jij op dit moment in tijd nodig hebt. De balans in jezelf zorgt ervoor dat je je soevereiniteit kan re-claimen.

Om je eigen trilling te verhogen raad ik je aan om te mediteren met gebruik making van het Bliss-Garment T-shirt. Voor verdere persoonlijke ontwikkeling en het leren om je eigen space te zetten, (dit betekent niet dat je energieën uitsluit, maar alleen die energieën accepteert die op dit moment weldadig zijn voor je systeem), adviseer ik je om de Butterfly te leren van Bridge To Consciousness (www.btcbutterfly.com).

Veel draagcomfort gewenst.

Graag een [e-mail] bij vragen en op- en aanmerkingen.

The garments of Bliss-Garment are part of the Movement for Balance.

The screen-print placed on the back follows the spine, aspects of Craniosacral (Vegus nerve point), where hundred's of biological, chemical points are and allows for the required balance.

The Sun, the Zin Uru-symbol and the Moon work harmonious together to create this required balance in this point of time.The Sun and the Moon are part of Natural Law and follow the cycle of life, death and transformation. This balance is felt and experienced by the wearer in different ways, some will feel a tingling, others peace, clarity,healing of for example the your spine, some will be energized. This is complete dependable on what you need in this point in time. The balance in yourself leads to a re-claiming of your own sovereignty.

To raise your own frequency I advise you to meditate while wearing the Bliss-Garment. For further personal growth and the learning of setting your own space (this means not that you exclude energies, but only allow and accept the energies which are nutritious for your system in this moment in time), I advise you to learn the Butterfly of Bridge to Consciousness (www.btcbutterfly.com)

I wish you much wearing comfort.

Please [ email] us if you have any question and / or remark.

In ons programma hebben wij T-shirt met een zeefdruk gemaakt uit 100% Organische Katoen en Bamboe.

In our programs we have T-shirt with a screen print made out of 100% Organic Cotton and Bamboo
In ons programma hebben wij Bamboe - Polyamide -Elastane sokken met een borduren.


In our programs we have Bamboo- Polyamide - Elastane socks with an embroidery
In ons programma hebben we Wisdom Kaarten van Inge A. Blei.In our program we have Wisdom cards from Inge A. Blei